page view image

IFK Göteborg Futsal - Skoftebyn IF - SFL

Information
event image

SFL, Svenska Futsalligan 2023/24.

IFK Göteborg Futsal bjuder på en högklassig futsalmatch i Kviberg Nya Arena.

Matchen startar kl 14.00. Entrén öppnar en timme innan match.

De blåvita herrarna är laddade och vill till SM-final och hoppas på ett enormt stöd från läktarna.

En för alla, alla för Blåvitt!

Waiver

På de flesta biljetter finns en serviceavgift. Denna serviceavgift återbetalas inte vid flyttad match eller vid eventuellt byte av biljett. Serviceavgiften är en kostnad för att sälja och distribuera biljetten via ombud.

Då matchdag/klockslag kan flyttas med kort varsel åligger det
biljettinnehavaren att försäkra sig om att angivet matchdatum/klockslag gäller. All förändring/flyttning av match sker genom klubbens hemsida (www.svenskalag.se/ifkgoteborg-futsal).

En bokning kan ångras fram till dess biljetterna är betalda. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av biljetter. En biljett som betalas vid bokningstillfället betraktas som ett köp, även om biljetten ännu inte levererats. Kunden är således bunden av sitt köp när betalning har skett.

Alla biljetter avläses vid entré till matchen. Om du som kund varit oaktsam och det finns fler än ett exemplar av din biljett kommer endast den första biljett (QR-kod) som är inläst att gälla.